Rehabilitacja Informacje

Informacje związane z rehabilitacją, fizjoterapią, terapią manualną

Sierpień 9th, 2011

Budowa stopy jest swoista dla człowieka w związku z pionową postawą ciała. Składa się z trzech większych części: stępu, śródstopia i palców.

Kości stępu

W skład stępu wchodzi siedem kości. Są one ułożone w ten sposób, że z dwóch tylnych, kości skokowej i piętowej, pierwsza położona jest na drugiej, a cztery przednie, kość sześcienna i trzy kości klinowate, leżą obok siebie w jednym rzędzie przed obiema kośćmi tylnymi. Siódma kość stępu, kość łódkowata, wsuwa się między kości klinowate, a kość skokową.

Kości śródstopia

W skład śródstopia wchodzi pięć kości; są to kości długie, niewielkich rozmiarów; na każdej z nich odróżnić można podstawę, zwróconą do kości stępu, trójścienny trzon; i głowę z powierzchnią stawową dla bliższego członka palców. Kości śródstopia są nieco wypukłe ku górze. Kość I śródstopia jest najkrótsza i znacznie grubsza od innych, II jest najdłuższa, następne stopniowo coraz krótsze.

Kości palców

Kości palców stopy pod względem liczby, położenia i kształtu odpowiadają kościom palców ręki. Różnica polega na tym, że na stopie paliczki II i V palca są mniejsze i bardziej wysmukłe. Oba paliczki wielkiego palca – palucha są krótkie, ale grube i bardziej masywne w stosunku do pozostałych w związku ze znaczeniem palucha, jako najsilniejszej podpory stopy.

W skład stopy wchodzą również następujące połączenia stawowe:

Staw skokowo–goleniowy (staw skokowy górny)

Główka stawowa utworzona jest przez kość skokową i ma kształt bloczka. Panewkę tworzą nasady dalsze kości piszczelowej i strzałkowej – połączone więzozrostem, obejmujące klamrowo bloczek kości skokowej. Kostki: boczna
i przyśrodkowa, ujmują bloczek z boków, nie pozwalając na ruchy boczne wzdłuż osi bloczka. Torebka stawowa jest cienka i wiotka od przodu i tyłu, a mocna i napięta od strony bocznej i przyśrodkowej.

Po obu stronach występują bardzo mocne więzadła łączące obie kostki z kośćmi stępu. Przyśrodkowo, od kostki przyśrodkowej, biegnie więzadło trójgraniaste (przyśrodkowe) do kości szeregu bliższego, bocznie, od kostki bocznej:

 • więzadło skokowo-strzałkowe przednie
 • więzadło skokowo-strzałkowe tylne
 • więzadło piętowo-strzałkowe

Staw należy do stawów złożonych jednoosiowych zawiasowych. Jest on najbardziej zwarty w pełnym wyprostowaniu stopy. W zgięciu podeszwowym stopy jest rozluźniony i w tym ustawieniu łatwiej ulega uszkodzeniom urazowym

 

Staw skokowo–piętowo–łódkowy (staw skokowy dolny)

W skład stawu skokowego dolnego wchodzą następujące stawy:

 • staw skokowy tylny (staw skokowo-piętowy)
 • staw skokowy przedni (staw skokowo-piętowo-łódkowy)

Czynnościowo oba te stawy tworzą jedną całość.

Staw tworzą połączenia między powierzchniami stawowymi przednimi kości piętowej i skokowej oraz między głową kości skokowej i kością łódkowatą. Panewkę stawu tworzy kość łódkowata i piętowa oraz rozpięte między nimi więzadło piętowo- łódkowe podeszwowe.

Torebkę wzmacniają silne więzadła:

 • skokowo-piętowe boczne
 • skokowo-piętowe przyśrodkowe

 

Staw poprzeczny stepu (staw Choparta)

Składa się ze stawu skokowo-łódkowego i piętowo-sześciennego.

Staw wzmacnia silne więzadło rozdwojone, które dzieli się na:

 • więzadło piętowo-sześcienne (boczne)
 • więzadło piętowo-łódkowe (przyśrodkowe), grubości ok. 5 mm, łączy obie wymienione kości i podtrzymuje od dołu głowę kości skokowej.

 

Staw klinowo – łódkowy

Powierzchnie stawowe są utworzone przez powierzchnię dalszą kości łódkowatej i powierzchnie bliższe trzech kości klinowatych.

Powyższe stawy są wzmocnione kilkoma więzadłami:

 • więzadło klinowo-łódkowe grzbietowe i podeszwowe
 • więzadło sześcienno-łódkowe grzbietowe i podeszwowe
 • więzadło międzyklinowe grzbietowe, podeszwowe i międzykostne
 • więzadło klinowo-sześcienne grzbietowe, podeszwowe i międzykostne

 

Stawy stępowo – śródstopne (staw Lisfranca)

Łączą kości klinowate i kość sześcienną z kośćmi śródstopia. Linia połączenia tych stawów przebiega łukowato.

Torebki stawów wzmocnione są więzadłami przebiegającymi po stronie grzbietowej i podeszwowej.

 • admin (7)
 • Leave a Reply